Tagasi

Terminali suvekampaania reeglid

ÜLDINE

 1. Tarbijamäng „Terminal Suveralli 2.0“ on 20.05 – 31.08.2022 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab AS Tartu Terminal, registrikoodiga 10171518, asukohaga Kärkna, Tartu vald (edaspidi: korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites.
  Kampaaniareeglid on avaldatud veebilehel suveralli.terminaloil.ee/. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda isikud, kes :
  1. on registreerunud ID-kaardiga Terminal Oil erakliendiks. Kliendiks saab registreeruda veebilehel www.terminaloil.ee või Terminal Oil teenindusjaamades;
  2. on vähemalt 16-aastased.
 4. Kampaanias osalemiseks on vajalik teha 50€ ost Terminali teenindus – või automaatjaamas, tuvastada end ostuhetkel erakliendi kliendikaardiga ning registreerida ostutsekk
  kampaanialehel suveralli.terminaloil.ee
 5. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ega kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
 6. Kampaania auhinnafondi suurus on 18 800 eurot.

OSALEMINE

 1. Auhinna loosimises osalemiseks peab täitma kõik järgmised tingimused:
  1. isik peab olema registreeritud Terminal Oil erakliendiks;
  2. isik peab ostma korraga vähemalt 50€ eest Terminali teenindus- või automaatjaamast tooteid/teenuseid;
  3. registreerima ostuhetkel Terminali erakliendi kliendikaardi;
  4. registreerima saadud tšeki kampaania veebilehel suveralli.terminaloil.ee (1 ostutšekk = 1 loosipilet);
  5. hoidma tšeki alles kuni loosimise lõpuni 17.09.2022.

LOOSIMINE

 1. Kõigi punkti 7 tingimustele vastavate osalejate vahel loosib korraldaja alates 27.06.- 22.08.2022 igal esmaspäeval ning 01.09.2022 välja ühe finaalpileti (kokku 10 piletit).
  Finaalpileti loosis osalevad kõik hiljemalt loosimisele eelneval päeval kl 23:59 registreeritud tšekid, v.a. juba varem finaalpileti võitnud osalejate tšekid. Finaalpileti võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-posti teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest ning tema ees- ja perekonnanimi avaldatakse kampaania veebilehel.
 2. Peaauhinna loosimine toimub Paides, Eesti Autoralli meistrivõistluste etapil 16.-17.09.2022.
  Korraldaja teavitab finaalipiletite võitjaid täpsest peaauhinna loosimise ajast vähemalt üks nädal varem.
 3. Peaauhinna loosimises osalevad kõik finaalpiletite võitjad, kes vastavad kampaania tingimustele ning on peauhinna loosimisel isiklikult või esindaja kaudu kohal. Peaauhinna loosib juhuslikkuse alusel “loterii” stiilis ürituse juht.
 4. Võitja peab peaauhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi ja allkirjastama vastuvõtmise akti. Kui võitja on alaealine, peab võitja seaduslik esindaja (lapsevanem) andma kirjaliku nõusoleku auhinna vastuvõtmiseks.
 5. Korraldaja filmib peaauhinna (sõiduauto) üle andmist võitjale.
 6. Lisaks peaauhinnale loosib korraldaja kampaania jooksul välja lisaauhinnad.
 7. Lisaauhindade loosimise täpse aja otsustab korraldaja. Lisaloosimises osalevad kõik hiljemalt loosimisele eelneval päeval kell 23:59 tšeki registreerinud isikud, kes vastavad kampaania tingimustele. Lisaauhinnad loosib juhuslikkuse alusel kõikide reeglite täitnud isikute vahel “loterii” stiilis korraldaja esindaja.
 8. Korraldajal on õigus auhinda mitte väljastada juhul, kui:
  1. Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;
  2. Võitja on esitanud valeandmed;
  3. Võitjaga ei saadud tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust 3 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;
  4. Võitja ei ilmu võitu kokkulepitud ajal ja kohas auhinda vastu võtma;
  5. Alaealise võitja esindaja ei anna nõusolekut auhinna vastuvõtmiseks;
  6. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.
 9. Juhul, kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, on korraldajal õigus loosida välja uus auhinnasaaja.
 10. Loosimises osalemiseks kogub korraldaja osalejatelt järgmisi andmeid – ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoninumber, tehtud ostusumma. Isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad veebilehel https://terminaloil.ee/andmekaitsetingimused/.
 11. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale nõusoleku peaauhinna võidu korral kasutada võitja eesnime ning võidu üleandmise videosalvestist (või selle osasid) tähtajatult meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

AUHINNAD

 1. Kampaania peaauhinnaks on 1 (üks) sõiduauto Hyundai i20 N väärtusega 18 210€.
 2. Peaauhinnal on Terminali ning partnerite logoga reklaamkleepsud. Peaauhinna vastuvõtmisel kohustub Võitja kasutama sõiduautot vähemalt 1 aasta kleepsudega.
 3. Sõiduauto valmistajagarantiide säilitamiseks on auhinna saajal kohustus täita valmistaja kehtestatud garantii- ja hooldusnõudeid (sh. tasulisi).
 4. Lisaauhindadeks on:
  • sõiduauto Hyundai Santa Fe 6-päevane kasutusõigus 22.06 – 27.06.2022 (väärtus 172,80€);
  • Sparco rallikiiver Ott Tänaku autogrammiga (väärtus 299€);
  • 5 kasti Vitamineral Boost jooki (väärtus à 16,80€).

LÕPPSÄTTED

 1. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 2. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud ning omaniku ümberregistreerimise kulud tasub korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 3. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Terminal Oil kampaanialehe, kodulehe või Facebooki vahendusel.
 4. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 15.10.2022 kampaania korraldaja AS Tartu Terminal asukohta Kärkna, Tartu vald märksõnaga „Suveralli 2022 tarbijamäng“ või meiliaadressile turundus@terminaloil.ee. Pretensioonid lahendatakse 15 kalendripäeva jooksul.
 6. Lisainfo turundus@terminaloil.ee ja suveralli.terminaloil.ee.
Äpimakse
Makstud kassas
Automaadimakse