Tagasi

Terminali suvekampaania reeglid

ÜLDINE

1. Tarbijamäng „Terminal Suveralli 4.0“ on 03.06 – 31.08.2024 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab AS Terminal, registrikoodiga 10171518, asukohaga Kärkna, Tartu vald (edaspidi: korraldaja või Terminal).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites. Kampaaniareeglid on avaldatud veebilehel suveralli.terminaloil.ee. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldajal on õigus teha kampaania jooksul kampaaniareeglites muudatusi, avaldades need veebilehel suveralli.terminaloil.ee.

3. Kampaanias saavad osaleda isikud, kes:

4. Kampaanias osalemiseks on vajalik teha vähemalt 5 € ost Terminali teenindus- või automaatjaamas, tuvastada end ostu hetkel ID-kaardiga ning anda ühekordne nõusolek kampaanias osalemiseks leheküljel suveralli.terminaloil.ee.

5. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad, nende perekonnaliikmed ega kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

6. Kampaania peaauhind on 5000 € väärtuses Terminali krediiti. Lisaauhind on 3000 € väärtuses Terminali krediiti. Vaheauhindadena loositakse välja 12 rikkalikku kinkekotti  Terminali ja Suveralli 4.0 partnerite toodetega. Suveralli 4.0 partnerid on leitavad leheküljel suveralli.terminaloil.ee.

OSALEMINE

7. Auhindade loosimises osalemiseks peab osaleja:

 • olema registreeritud ID-kaardiga Terminali erakliendiks;
 • andma ühekordse nõusoleku kampaanias osalemiseks kampaanialehel suveralli.terminaloil.ee;
 • ostma vähemalt 5 € eest Terminali teenindus- või automaatjaamast tooteid/teenuseid. Iga järgnev ost suurendab võiduvõimalust.
 • registreerima ostu ID-kaardiga.

LOOSIMINE

8. Kõigi punkti 7 tingimustele vastavate osalejate vahel loosib korraldaja alates 10.06.2024 igal esmaspäeval välja ühe vaheauhinna võitja (kokku 12 võitjat). Vaheauhinna loosis osalevad kõik hiljemalt loosimisele eelneval päeval kl 23:59 kampaania tingimused täitnud isikud. Vaheauhinnad loositakse juhuslikkuse alusel korraldaja esindaja poolt.

9. Kõigi punkti 7 tingimustele vastavate osalejate vahel loosib korraldaja 05.09.2024 välja kaks finalisti, kes osalevad peaauhinna ja lisaauhinna loosis. Loosis osalevad kõik hiljemalt 31.08.2024 kuupäeval kl 23:59 kampaaniasse registreeritud isikud, v.a. juba varem võitnud osalejad.

10. Vaheauhindade võitjatega ja finalistidega võetakse ühendust telefoni või e-posti teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest ning võitjate ees- ja perekonnanimed avaldatakse kampaania veebilehel.

11. Korraldaja teavitab finaliste täpsest auhindade loosimise ajast ja asukohast vähemalt üks nädal varem.

12. Peaauhinna ja lisaauhinna loosimises osalevad finalistid, kes vastavad kampaania tingimustele ning on loosimisel isiklikult või esindaja kaudu kohal. Auhinna loosib juhuslikkuse alusel “loterii” stiilis ürituse juht.

13. Võitja peab auhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi ja allkirjastama vastuvõtmise akti.

14. Korraldaja filmib kampaania auhindade (pea- ja lisaauhinna) üle andmist Võitjale.

15. Korraldajal on õigus auhinda mitte väljastada juhul, kui:

 • Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;
 • Võitja on esitanud valeandmed;
 • Võitjaga ei saadud tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust 3 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;
 • Võitja ei ilmu võitu kokkulepitud ajal ja kohas auhinda vastu võtma;
 • Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

16. Juhul, kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, on korraldajal õigus loosida välja uus auhinnasaaja.

17. Loosimises osalemiseks kogub korraldaja osalejatelt järgmisi andmeid – ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoninumber, tehtud ostusumma. Isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad veebilehel https://terminaloil.ee/andmekaitsetingimused/.

18. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale nõusoleku võidu korral kasutada võitja eesnime ning võidu üleandmise videosalvestist (või selle osasid) tähtajatult meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

AUHINNAD

19. Peaauhinnaks on 5000 € väärtuses Terminali ostukrediiti. Lisaauhinnaks on 3000 € väärtuses Terminali ostukrediiti.

 • Võidetud ostukrediidi summa ulatuses on võimalik soetada mistahes tooteid ja teenuseid Terminali teenindus- ja automaatjaamadest üle Eesti.
 • Võidetud ostukrediiti realiseerides ei rakendu tehingule Terminali püsikliendi soodustused autokütustele ega muud soodustused.
 • Võidetud ostukrediit tuleb realiseerida kahe aasta jooksul alates võidu kuupäevast.
 • Krediiti ei saa vahetada rahaks ning kulutamata osa ei kuulu tagastamisele.
 • Ostukrediit antakse võitjale üle osadena, milleks on 1000 € ühes kalendrikuus kuni võidusumma täitumiseni.

20. Vaheauhinnaks on rikkalik kinkekott Terminali ja kampaania partnerite toodetega, milleks on:

 • 12 x A. Le Coq For Me maitsestatud kofeiinijook vitamiinide ja mineraalidega 0,5 l;
 • 8 x Nõo Lihatööstus Jerky Sticks 70 g;
 • 20 x Magnum Euphoria pulgajäätis 90 ml;
 • 24 x Evian gaseeritud mineraalvesi 0,33 l;
 • 1 x Terminal spordirätik 70×140 cm;
 • 1 x Terminal joogipudel 500 ml.

21. Vaheauhinna koguväärtus on 146,77 €.

LÕPPSÄTTED

22. Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

23. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

24. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele kampaania veebilehe, kodulehe või Facebooki vahendusel.

25. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 30.09.2024 Kampaania korraldaja AS Terminal asukohta  Kärkna, Tartu vald märksõnaga „Suveralli 2024 tarbijamäng“ või meiliaadressile turundus@terminaloil.ee. Pretensioonid lahendatakse 15 kalendripäeva jooksul.

27. Lisainfo turundus@terminaloil.ee ja suveralli.terminaloil.ee.

  Registreeri tšekk

  Зарегистрировать чек

  * kohustuslik väli
  Ei Leia TšEKI numbrit? Vaata infot SIIT.
  Äpimakse
  Äpimakse
  Makstud kassas
  Makstud kassas
  Automaadi­makse
  Automaadimakse
  Täname!
  Sinu tšekk on registreeritud!